2 תשובות
יש 2 ספחים
אחד - הולך לקונה
אחד - הולך למוכר
בהחלט כן חותמים שלוש פעמים לכן נשאר אצליהם חלק אחד. בהצלחה לך.
באותו הנושא: