תשובה אחת
אפשר באמצעות האינטרנט בקלות עד סכום מסוים ללא בעיה, כל חשבון מוגבל לסכום אחר.
באותו הנושא: