2 תשובות
ליחזקאל, אתה טועה. בהעברת בעלות מחתימים את רשיון הרכב ולא את רשיון הנהיגה. לגבי השאלה הבסיסית, אני יודע שלא ניתן למרות שבהצבעה לכנסת ניתן להצביע עם רשיון נהיגה במקום תעוזת זהות. אולי אחד המחוקקים ירים את הכפפה ויחוקק את התיקון הנ"ל.
לא, אי אפשר.
תעודת זהות בלבד. אלה החוקים.