תשובה אחת
לפני כמה שנים הייתה תערוכת גופות באיזה מוזיאון בארץ וזה פגיעה בזכות לכבוד המת.