8 תשובות
מה פתאום
אסור בתכלית האיסור
אנונימית 2
אפשר מקור לאיסור? תודה
אסור... על בטוח בדקתי את זה מה הבעיה תספרי אצל ספרית
מצאתי בספר "שובי נפשי- מדריך הלכתי לאשה ולבת" בפרק ד בעניין צניעות תחת הכותרת מצבים הדורשים צניעות אני מצטטת:"... וכן אסור לאיש להסתפר אצל אישה ולהיפך. שאסור לאשה להסתפר אצל איש. אבל על ידי אימו או ביתו- מותר אפילו אם היא נשואה"
אסור. המקור הוא האיסור נגיעה. אם אסור לבת לגעת בבן אז כשהוא מספר נוצרת נגיעה.
כן משום איסור נגיעה
לפי ההלכה זה אסור, כך כתוב בשולחן ערוך ''לא תסתפר אישה אצל גבר ולא גבר אצל אישה''.
חרטה הוא טרוד במלכתו ויש הלכה מפורשת שזה מותר ורק שעדיף ללכת לספרית אז גם מי שאומר שאסור שלא יגיד שזה אסור גם בדיעבד ויפרט כזה לא חוכמה לאסור בלי נימוק הרי אם הוא כל היום עושה את אותו דבר בטוח שזה כבר לא כזה נותן בו הירהור
אלי