8 תשובות
קול באישה ערווה - לגבר אסור לשמוע קול של אישה שרה, מטעמי צניעות.
זה מדובר רק על נשים זרות. מותר לו לשמוע את אשתו, אחותו והבנות מהמשפחה הקרובה שלו.

לאישה אין את האיסור לשמוע קול של גבר שר, כי אין לה את העבירה הזאת.
לאישה אין בעיה לשמוע גבר שר, אבל לאיש זה אסור, כתוב ''קול באישה ערווה''
לאישה מותר לשמוע גבר שר
ולגבר גם אם או לא חרדי אסור לשמוע אישה שרה (בטח לא כשהוא שומע ישיר בלי רמקולים שזה ממש הקול שלה) לפי הרב עובדיה יוסף יש מקום להתיר לשמוע אישה שרה כשלא ראוים אותה אם לא מכרים אותה
לאישה מותר לשמוע גבר שר
ולגבר אסור לשמוע אישה שרה בכלל, במיוחד לא ישיר.
אסור.
לאישה מותר לשמוע הכל.
לגבר אסור לשמוע אישה.
לגבר אסור לשמוע אישה, לאישה מותר לשמוע גבר ואישה
לגבר אסור לשמוע קול אישה אבל לאישה מותר לשמוע קול גבר.