תשובה אחת
מצאתי בשבילך באינטרנט שיטות להפרדת תערובות
תערובת של מוצק שאינו נמס בנוזל: סינון (נייר סינון+משפך).
תערובת של מוצק שנמס בנוזל: זיקוק.
תערובת של שני נוזלים שאינם מתמוססים זה בזה: משפך מפריד (זאת בתנאי שהצפיפות של שני החומרים שונה).
תערובת של שני נוזלים שמתמוססים זה בזה: זיקוק (זאת בתנאי שטמפרטורת הרתיחה של החומרים שונה מאוד).

דוגמאות
הפרדת תערובת חול ומים
חול אינו נמס במים ולכן נפריד אותו באמצעות סינון. (מוצק שאינו נמס בנוזל)
הפרדת תערובת שמן ומים
שמן אינו נמס במים ולכן נפריד אותו באמצעות משפך מפריד. (שני נוזלים שאינם מתמוססים זה בזה)
הפרדת תערובת כוהל ומים
כוהל ומים כן מתמוססים זה בזה ולכן נפריד אותם באמצעות זיקוק. (שני נוזלים שמתמוססים זה בזה)
הפרדת תערובת מלח בישול ומים
מלח בישול ומים כן מתמוססים זה בזה ולכן נפריד אותם באמצעות זיקוק. (מוצק שמתמוסס בנוזל)
הפרדת תערובת של nacl, מלח בישול (מוצק שמתמוסס במים) ו-cu, נחושת (מוצק שאינו נמס במים)
במקרה זה יש לנו תערובת של שני מוצקים. אין לנו דרך להפריד מוצקים ולכן נצטרך להוסיף להם חומר.
ניתן לראות שחומר אחד מתמוסס במים והשני לא. לכן נוסיף לתערובת מים. מלח הבישול יתמוסס
והנחושת לא תתמוסס. נסנן כדי להפריד את הנחושת (מוצק שאינו נמס בנוזל). לאחר שהפרדנו אותו,
נותרה תמיסת מים עם מלח בישול. בכדי להפריד את המים מהמוצק המומס, נשתמש בזיקוק.