5 תשובות
יורד.
בפסגות החמצן יכול לרדת ל-1/3 מהכמות של החמצן במקומות שהם בגובה פני הים
יורד.
יורד.