תשובה אחת
אנלא בטוחה אבל ניראלי בגלל שהנוצרים אומרים כאילו של ה' נמאס מהדת שלנו והוא עבר לנוצרים..
אבל תבדוק את זה יותר טווב ; )