3 תשובות
יחס הדימיון בריבוע
ארבע ל9
יחס הדמיון בחזקת 2 אם אני לא טועה