3 תשובות
את יכולה רק לדווח עליהן באמצעות האיקס בצד שמאל של השאלה ולבקש שימחקו לך.
אי אפשר.. רק לדווח
את יכלה פשוט לעשות שהם לא היו שלך יותר או לשנות את השאלה