תשובה אחת
בולשוי = גדול. בולשה (bolshe) - גדול יותר. אז אם מסתכלים על הרכב המילה, זה אומר חלק הארי של העם.
דווקא בולשביזם קשה לי להסביר כי זה תוספת סיומת ism
)their beliefs and practices were often referred to as bolshevism (

איך שהם קראו לעצמם, בולשביקי, לעומת מנשביקי (האצולה/שושלת המלוכה)
(מנשה menshe זה פחות/קטן יותר)
באמת שאני לא בטוחה איך לפרש לך. מקווה שמשהו מפה מובן