3 תשובות
2:4
4:8
8:16
וכו' וכו'
אנונימי
שואל השאלה:
תודה
אנונימית
2:4
4:8
8:16
16:32
32:64
64:128
128:256
256:312
5:10
10:20
20:40
40:80
80:160
חחח עוד?
באותו הנושא: