תשובה אחת
לפי הזוויות
אם הזוויות המתאימות/מתחלפות שוות הצלעות מקבילות