4 תשובות
xן- בעל מקצוע / בעל תכונה
xי- שם תואר
שואל השאלה:
אבל תכונה זה שם תואר, לא?
אנונימי
שואל השאלה:
אז אומרים שמאלן או שמאלני?
אנונימי
תכונה יכולה להיות שם תואר, בעל תכונה לא
שמאלן זה ש"ע
שמאלני זה שם תואר