3 תשובות
i'd= i would
אומרים כשרוצים לתאר תרחיש היפותטי
i'll= i will
אומרים שרוצים לתאר פעולה עתידית.

דוגמאות:
i would love to read this book
i will wash the dishes
אנונימית
i'll זה קיצור של i will, כלומר תשתמשי בזה כשאת מדברת על פעולה שתקרה בעתיד
i'd זה או קיצור של i had, או i would. בi would תשתמש כשאת מדברת על פעולה דמיונית שתתרחש, או במשפטי תנאי 2 ו3.
ב i had תשתמשי כשמדובר ברצף פעולות בעבר שהתרחשו אחת אחרי השניה.
לדוגמה- i had gone to school before i went to the party.
אפשר גם i had been saving money for buying a car before i bought one, כי הפעולה הראשונה הייתה ארוכה
שואל השאלה:
תודה! 3>
אנונימית