6 תשובות
ing- פרזנט פרוגרסיב
s- פרזנט סימפל
ing בפעולה שאתה תעשה ובs זה פעולה שעשית בעבר
^ זה לא נכון, ing זה לזמן הווה וs לשגרה+ עובדה
ing - פעולה שמישהו עושה ברגע זה
s - מוסיפים רק ל he/she/it לפעולה שהוא עושה אבל לא ברגע זה.
דוגמא:
- he plays basketball every tuesday
- i'm eating right now
s - כשהגוף הוא he/she/it והזמן הוא הווה פשוט
ing - הווה מתמשך
זה תלוי במשפט
ing - פרסנט פרוגרסיב זה שיש לך מילה המשפט בזמן עכשיוי לדוגמא im going to
school right now - אני הולכת לבית ספר עכשיו אם שמת לב ב go הוספתי ing כי כתבתי גם עכשיוי right now
ו s- פרסנט סימפל בזמן תמידי נגיד אם את רואה במשפט always או כל מילה תמידית או זמנית אז תדעי מתי להוסיף את ה s