4 תשובות
באותם מקרים.
זה אותו הדבר, את יכולה להשתמש בשתי המילים האלו באותו משפט, המשמעות של שתיהן היא : כמו זאת/זו.
באותם מקרים, כזו וכזאת זה בדיוק אותו דבר.
תלוי במילה שלפני לדוגמה אני חושבת שאומרים המקלדת הזאת אבל אני באמת לא בטוהח