11 תשובות
מצטרפת
יש לי מבחן יום ראשון ):
ואני רק יודעת ש טוב זה אלחייר
מסא (א) לחיר
האליף לא נשמעת כי זה מילה מיודעת באמצע משפט
מסא אל חייר
מזה האות האחרונה בערב?
תוסבחו אלי חייר משהו כזה
בזה אני לא בטוח.. תבדקי בטרנסלייט או בספר שאת לומדת בטוח יש
תסבח עלא חייר
אומרים תִסבַּח עַלַא ח'יר (تصبح على خير)
מאה אחוז