3 תשובות
أنا حصلت على اختبار درجة جيد
أنا حصلت على اختبار درجة جيد
אשש
أنا حصلت على اختبار درجة جيد
אנא חסלתו עלא אחתבאר דרג'ה ג'יד