3 תשובות
מודירה- מנהלת
מאדינה/באלד- ארץ
תאלמיזה- תלמידה
تلميذة
مديرة
بلاد
תילמיד'ה
מודירה
בילאד

לתגובה הראשונה, "מדינה" זה עיר, לא ארץ..