3 תשובות
אנא בחיבק
שואל השאלה:
חס וחלילה
אנונימית
אנא בחיבאק וכולשי תמאם
באותו הנושא: