5 תשובות
לאורך השנה
הושענא רבה
הושענא רבה (אתמול בלילה) אז היה בידנו כוח לשנות את גזר הדין של יום כיפור, אומרים ש הושענא רבה המלאכים מעלים את הם קים עם הדין או עם הדין ששיננו ולמעלה ונחתם הדין סופית.
אנונימית
במהלך השנה עד יום כיפור הבא
עד ראש השנה
אב מתי יוצא לפועל אוקי יצאתי סתומה
כן במהלך כל השנה
אנונימית