5 תשובות
הדרך היחידה היא לגשת אל לשכת המקרקעין הקרובה ועל פי מס' גוש וחלקה של הבית לבקש בתשלום אגרה את "תשריט הבית המשותף", שם בתשריט מצויינים החניות הצמודות והחניות המשותפות.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
שלום

עקרונית תשובתו של עו"ד נכונה, מאידך קיימים בתים משותפים שאין חלוקה של החניה עפ"י דירות, במקרה זה עלולה להיווצר בעיה, אלא, אם כן הדיירים חילקו וסימנו את החניה לכ דירה.

במקרה הספציפי שלך, אם הדייר לא יודע היכן מיקום החניה הספציפי שלו, אין בתשריט הטאבו חלוקה וציון שייכות חניה לכל דירה, כך החניה אינה מחולקת, וכן הדיירים לא סימנו את החניות שלהן כך שכל דייר חונה בהתאם לרצונו, אתה עלול להיקלע למצב לא נעים עם שאר דיירי הבנין.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
אוסיף, כי דייר לא יכול על דעת עצמו לסמן חניה משותפת כחניה פרטית.

הפיכת חניות משותפות בבניין לפרטיות מחייבת הקצאת חניות בדרך של אסיפה כללית של בעלי הדירות בהסכמת כלל בעלי הדירות.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
יחד עם זאת, בהמשך לתשובות שנאמרו לך, לשנות דרכי בראשית - זה בעיה.

אני הייתי מצייר על דף את החנייה ושואל כל דייר ודייר מהם נוהגי החנייה הנהוגים ומתעד זאת על דף ("בתאריך ____ ובשעה ____ דיברתי עם מר ____ הגר בדירה מספר ___. ממנו הבנתי ש- ____")
שואל שאלות רלוונטיות - ומנסה להבין את רוח הדברים.
ניתן לשאול: האם החניה היא פרטית שלך? האם רכשת אותה ועוד..

כמובן שלפני כן - הייתי מסביר את עצמי ומה מטרת השאלות

כך לפחות חבר שלי מצא מהוא המקום של בעל הדירה שאותה הוא השכיר + עשה סדר בנושא
החניות הפרטיות חייבות להיות מסומנות ע"י הקבלן כדי להימנע מאי נעימויות, עד כמה שידוע לי..
מצרפת קישורים מעניינים בנושא חניה.
אנונימית
באותו הנושא: