2 תשובות
בבירור בעיריה תוכל לקבל פרטים על כל חנייה פרטית והאם היא מאושרת על ידי העיריה.
חנייה פרטית בחניית בית משותף אמורה להיות רשומה בטאבו ושם תוכל לדעת האם היא אכן חוקית או שמישהו ניכס לעצמו שטח ציבורי.
מערכת סטיפס
אחדד מעט את התשובה שכתבה לך מערכת סטיפס ואוסיף:
בהמשך לתשובה שניתנה לך, תוכל לפנות, אל הקבלן שבנה את הבניין, ולבקש ממנו, את תוכניות הבנייה של החניות וכך לראות מי קיבל מה.
אם הבניין עצמו ישן ואין תוכניות בנייה, פנה לעירייה כמו שכתבה לך מערכת סטיפס
באותו הנושא: