תשובה אחת
בדיקת מצב רישום הדירה בטאבו ניתן לבצע בקישור המצורף, מטעם משרד הבינוי והשיכון.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: