3 תשובות

בעיקרון, איסור או התרת חנייה נקבע ע"י הרשויות.
לא ברור:
האם החנייה לפני השער החשמלי חוסמת את התנועה/כניסה לבאי הבית המשותף? שאז האיסור הוא הגיוני גם בלי שהרשות המקומית תתערב בעניין.
אילן
בשום מקרה אין ועד בית רשאי לאסור חניה מחוץ לשטח המוגדר לבניין המשותף ויש עליו חזקה בטבאו. גם אם לדעת הדיירים החניה מפריע לכניסה יציאה. בקרה כזה צריך לפנות לרשיות החניה ולבקש להתקין תמרור רשמי. בתוך השטח הפרטי זה עניין אחר.
חיים אופק מומחה סטיפס
שלום שרה

את השילוט קובעת ורשאית להציב רק הרשות המקומית...
מאחר לא ניתן ואסור לחסום כניסה לחניה פרטית, גם אם זהו שטח ציבורי, אזי יש לצבוע את הכניסה לחניון באדום לבן, וכן בפסים לבנים, אך לא להציב שילוט.
הדבר מותר לביצוע באופן עצמאי ע"י ועד הבית, מאחר ובהיתר הבניה נקבע מיקום הכניסה לחניה, כך שאף שטח ציבורי למעשה אסור בחניה מאחר והינו מהווה שטח המיועד לכניסה/יציאה אל ומאת החניה הפרטית בבנין.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
באותו הנושא: