3 תשובות
מינית זה הולך טוב חברות לא אם עקרב
חברות אם תאומים
דלי ואני דלי אז לי מתאים אריה
כל מזל לכל מזל!
רק צריך גישה והכל אפשרי עם כולם