11 תשובות
מתחיל מה-23 ביולי ונגמר ב22 באוגוסט
אנונימית
אוגוסט
סוף יולי- אוגוסט
צריך לחשב את זה לפי חודשים עיבריים
אני מזל בתולה אבל לפי הלועזי אני יוצאת מזל אריה...
ואב

אוגוסט
חודש אב
אב/ בין ה-22.7 ועד 23.8
יולי אוגוסט
סוף יולי עד סוף אוגוסט
23 ביולי - 22 באוגוסט