5 תשובות
איסור אכילת דג ובשר אינו כאכילת בשר וחלב. אכילת בשר וחלב אסורה מדין תורה. לעומת זאת לא כתוב בתורה שאסור לאכול דג ובשר. לפי חז"ל, אכילת בשר ודגים ביחד אינה בריאה, יש בה סכנה. אמנם המדע המודרני טרם גילה את הסכנה שבדבר, אבל אנחנו פועלים על פי מה שחז"ל קבעו.
אבל רק נמנעים מלאוכלם ביחד, או זה אחר זה באותה צלחת באותו סכו"ם. אפשר לאכול אותם באותה ארוחה, זה אחר זה, לא משה באיזה סדר.
אם אכלת כבר, אין מה לעשות...

בבקשה :)
.G.
לפי הגמרא זה עושה צרעת, לפי הרפואה זה לא וזו טעות.
הקדמונים האמינו שיש בדבר סכנה בריאותית (בבלי פסחים עו ע"ב).
^
לא זכור לי שאיסור אכילת בשר וחלב מוזכר בתורה, את יכולה לצטט לי את הפסוק?
לא שאלת את זה כבר?
בכל אופן זה מנהגים שונים