7 תשובות
הסבר חדש יותר נכתב על ידי הרב קוק במאמרו "חזון הצמחונות והשלום." במאמר זה מציג הרב קוק את

חזון התורה על איסור אכילת בשר, וכפי שהיה אצל אדם הראשון. ההיתר לאכילת בשר ניתן אחר המבול אולם בהסתייגות רבות, שנועדו להזכיר לאדם את החזון השלם של איסור אכילת בשר. כמו כן, מצוות רבות נועדו ללמד יסוד מוסרי זה, ולקרב אליו את האדם.

וכך הוא כותב לגבי איסור אכילת בשר וחלב: האדם צריך להכיר את מציאות החלב כדי שהאם תוכל להניק את הגדי שלה, ולא למען האדם. "בן אדם! אזניך תשמענה דבר מאחריך קול אלהים בכח הקורא לך: "לא תבשל גדי בחלב אמו" לא, תעודת הגדי איננה דוקא להיות לברות לשיניך החדות... וזוללותך באכילת בשר, והחלב ממילא לא נועד להיות לתבלין לך למלאות את תאותך השפלה..." דבר זה יביא להכרה "... כי חיי החי לא נוצרו בעבור קיבתך התאוונית, והחלב עיקרו נועד להיות למזון למי שעבורו בא הטבע למלא את תפקידו, כמו שחלב שדי אמך היה לך למבטח בימי הנקתך". כלומר, איסור התערובת נועד להזכיר לאדם, כי עיקר מטרת החלב הוא עבור הגדי והעגל, ולא עבור האדם. לימוד זה נועד לעדן את האדם ותאוותיו, ולהיות רגיש ומוסרי לעולם החי.

הסבר זה מצטרף להסברים של מצוות נוספות, שנועדו לחנך את האדם לרגישות ומוסריות לכל הבריות. אני מקווה שהסברים אלו יועילו לבקשתך. כל טוב
ככה זה לפי היהדות.
כי כתוב " לא תבשל גדי בחלב אימו ", מכאן לומדים שאסור לאכול חלב ובשר ביחד, והמדע עצמו אומר שזה לא בריא.
כי זה אסור על פי הדת
לפי היהדות, אסור לאכול בשר וחלב ביחד כי זה לא כשר- חייב שיהיה הבדלי של שלוש שעות לפחות בין לבין.
קודם כל כי זה כתוב בתורה וחוץ מזה בשר מתעכל 6 שעות לעומת כמה דקות של חלב וזה עלול לגרום לכאבי בטן נוראים
אין דבר כזה הפרדת חלב ובשר, חלב ובשר זה כשר.

"... לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ" (שמות כג יט, שמות לד כו, דברים יד כא).

אמו ב-א' ולא ב-ע' כפיו שהם התחכמו. חלב אמו, זה חלב אמו הביולוגית ולא חלב אחר.

האם חָטָא אברהם? "לא תבשל גדי בחלב אמו"

הציווי "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" מופיע בתורה שלוש פעמים (שמות כג 19; לד 26; דברים יד 21).

מה הִגיש אברהם לאורחיו?

מה הִגיש אברהם אבינו לשלושת אורחיו לפני שבישרו לו על הולדת יצחק: "וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם; וְהוּא עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ". לפי פסוק זה, אברהם הגיש לאורחיו חלב ובשר גם יחד, ללא הפרדה ובאותה ארוחה.

ומה לגבי דוד המלך?

באותה הזדמנות ניתן להזכיר גם את הכיבוד שהוגש לדוד המלך הכולל תפריט בשר וחלב, כמתואר בספר שמואל ב יז' 29.

וּדְבַשׁ וְחֶמְאָה וְצֹאן וּשְׁפוֹת בָּקָר הִגִּישׁוּ לְדָוִד וְלָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ לֶאֱכוֹל; כִּי אָמְרוּ, הָעָם רָעֵב וְעָיֵף וְצָמֵא בַּמִּדְבָּר: