9 תשובות
3 שעות עוף
6 שעות בשר
בגלל תשעה באב
אה חחח
משישי הזה עד יום שני הבא
אחרי 9 באב
שש שעות
אה בגלל תשעה באב
מראש חודש אב (יוצא יום שישי) עד תשעה באב (לאחר סיום הצום כמובן שזה יוצא יום ראשון ה22)
שואל השאלה:
תודה רבה לכולם
לאשכנזים מא אב עד י' אב בצהרים לספרדים בשבוע שחל בו 9 באב נאסר הבשר [והעוף בכלל האיסור] שנזכה לבנין בית המקדש ע"י אהבת חינם