2 תשובות
לבוא למנהל ולהגיד שזה לא מתאים לך ותודה על התקופה הקצרה ובהצלחה בהמשך
שאת רוצה להתפטר פשוט ואם זה בעייתי אז תבקשי עכשיו שבסוף החודש תפסיקי לעבוד
באותו הנושא: