2 תשובות
תודיעי שבוע לפני מה יכול לקרות
לפי חוק מקובל לפחות 14 יום לפני שאת עוזבת להודיע ---כך שהם יתארגנו כבר על עובד/ת אחר/ת
*****
מה שכן --- אל תעזבי כל עוד אין לך עבודה אחרת ביד

כל טוב
באותו הנושא: