4 תשובות
כן, האורך של הקוטר כפול מהאורך של הרדיוס
כן