6 תשובות
מה הנתונים שיש לך
אנונימית
תלוי באיזו שאלה
בדרך כלל כדי למצוא רדיוס של מעגל משתמשים במשפט הסינוסים למשולש החסום במעגל
אם נתון לך שטח או הקיף, את יכולה למצוא את הרדיוס על פי הנוסחאות פשוט הפוך.
קוטר כפול פאי
אנונימי
Rr 3.14 (רדיוס כפול רדיוס כפול פאי) נראהלי