2 תשובות
ניתן לומר אבל זה לא אומר שמשאמרת בהכרח נכון