2 תשובות
כגז הוא יכול להרוג אנשים
כמוצק הוא יכול להקפיא דברים נירא לי
כגז: לכיבוי שרפות למרות שלא משתמשים בו.
במוצק: לקירור, למרות שלא משתמשים בו.