4 תשובות
אולי מימן אנחנו לא מכניסים לגוף או אוויר
אנונימית
אןןחר הוא לא יסוד
כן גם אני חשבתי בהתחלה אבל הרי פחמן דו חמצני זה גם לא יסוד זו תרכובת
אנונימית
אוויר מפני שאוויר זה תערובת חומר לא טהוב והשאר הם חומרים טהורים תרכובות ויסודות