4 תשובות
צמחים פולטים חמצן, הם שואפים פחמן ושואפים חמצן, בגלל זה זה כל כך חשוב לאדם כי אנחנו נושמים חמצן..
הם פולטים גם חמצן וגם פחמן דו חמצני.
גם, תלוי באיזה תהליך.
*בתהליך הנשימה הצמח פולט פחמן דו חמצני וקולט חמצן.
*בתהליך הפוטוסינתזה הצמח פולט חמצן וקולט פחמן דו חמצני.