תשובה אחת
תרגילי יציבה, דברים שדורשים שיווי משקל, וץאו כאלה שמשלבים כיווץ אקנצטרי ממושך של בטן/גב תחתון.