10 תשובות
בטח
כן, אין בזה שום בעיה.
מה זה שישיסט ומה זה חמשושית?
כן, שנה הפרש
שישיסט-16 כיתה י'
חמישיסט- 15 כיתה ט'.
לול כן