7 תשובות
כי הם בני שש עשרה
כי הם בני שש עשרה.
כי זה השנה שחוגגים שש עשרה
כי הם בני 16
שואל השאלה:
אבל אני למשל אהיה בת 15. זה לא כולם
כי בדרך כלל בכיתה י הם בני 16
פעם התחילו לספור בכיתה ה

בגלל זה י זה שישית
יא זה שביעית
יב שמינית