3 תשובות
כי הוא בן שש עשרה..
חמשוש- כיתה 5
שישיסט- כיתה 6
שביעיסט- כיתה 7
שמיניסט- כיתה 8
למה המינוסים? היא צודקת..