11 תשובות
כיתה י'
י'
אוריה
כיתה ו' ניראה לי.
י'
שלישית-כיתה ז'
רביעית-כיתה ח'
חמישית-כיתה ט'
שישית-כיתה י'
שביעית-כיתה י"א
שמינית-כיתה י"ב
ז'-זיינוק
ח'-חיינוק
ט'-חמשוש
י'-שישיסט
יא'-שביעיסט
יב'-שמיניסט
י זה שישיסט
ט חמשושים
יא שביעיסטים
יב שמיניסטים
שלישיסטים
רביעיסטים
חמשושים
שישיסטים
שביעיסטים
שמיניסטים
אנונימי