7 תשובות
אחורה
אחורה
אחורה הרווחת שעה
אחורה
שעה אחורה אבל זה לא אומר כלום על הלילה, הייתה שעה יותר לישון רק אתמול