9 תשובות
אחורה חןרף
אחורה, 1:23 זה הנכון.
אחורה
ובטלפון נכון
ונכון הוא 01:23
שואל השאלה:
ואם אני ישים שעון אני יתעורר בזמן ? שעון בטלפון?
אנונימית