8 תשובות
קדימה.
קדימה.
קדימה
שואל השאלה:
אז אם השעה שעל הטלפון שלי היא 9:16 זה אומר שהוא כבר התכוון לשעון קיץ?
קדימה