6 תשובות
אחורה
שואל השאלה:
כאילו 6 בבוקר?
אנונימית
כן 6 בבוקר
עוד שלוש דקות בניו יורק 6
זה אומר שאחורה
אחורה, יפן קדימה