10 תשובות
כמעט 4
3:53
משעמם לי מאוד
4:13
כי עכשיו 3:13 אז אם השעון זז רדימה חזרה היה עכשיו 4
מה זה פרחות בזכר?